Velká letní soutěž v Galerii Moritz


 

Nakupte v Galerii Moritz v období od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 a vyhrajte hodnotné ceny za několik tisíc! Doklady o nákupu si uschovejte pro kontrolu v případě výhry. Do soutěže jsou zapojeni všichni nájemci Galerie Moritz.

 

Soutěž o největší nákup

Vyhrává ten, kdo nakoupí v daném období v součtu za největší částku, tedy ten soutěžící, jehož součet účtenek od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017 dosáhne největší sumu.

 

Soutěž o nejvíce nákupů

Vyhrává ten, kdo uskuteční nejvíce nákupů, tedy soutěžící s největším počtem účtenek za jednotlivé dny v daném soutěžním období (1. 7. 2017 do 31. 8. 2017). Účtenky mohou být v libovolné hodnotě.

 

Výhry jsou více než lákavé!

 

Obecná pravidla soutěže:

Nakupujte v Galerii Moritz v období od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Sbírejte účtenky ze svých nákupů.  Napište nám hodnotu součtu svých účtenek nebo počet účtenek libovolné hodnoty za dané období na e-mail soutez@galeriemoritz.cz do 1.9. do 12:00. Účtenky si uschovejte. My 1. 9. 2017 vyzveme k předložení všech účtenek soutěžícího s největší částkou v součtu a s největším počtem nákupů. Pokud vybraní soutěžící po vyzvání předloží své soutěžní účtenky do 5. 9. 2017, vyhrávají hodnotné ceny od partnerů naší soutěže. V případě, že vyzvaný soutěžící nepředloží své účtenky do 5. 9. 2017 nebo pokud nebudou účtenky korektní (např.: nebude odpovídat přihlášená částka za nákup, účtenka bude z jiného období než 1. 7. 2017 – 31. 8. 2017 nebo nebude od nájemců Galerie Moritz) bude soutěžící diskvalifikován a bude vybrán další výherce, kterým bude soutěžící s druhou největší částkou/s druhým největším počtem nákupů. Náhradní výherce musí opět splnit veškeré pravidla soutěže, viz výše.  Výherce musí doložit své účtenky, které budou na místě překontrolovány, orazítkovány a hned budou soutěžícímu vráceny. Ceny výherci budou předány dle domluvy, nejpozději však do 13. 9. 2017. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu. Soutěžící je povinen hrát v rámci fair play. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci Galerie Moritz a zaměstnanci nájemců Galerie Moritz.

 

Okamžikem registrace do Soutěže dává účastník Organizátorovi souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů k marketingovým účelům Organizátora, k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Účastník dává souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Účastník dále výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn v souladu s § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, užít bezplatně jméno, příjmení, obrazové snímky účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), propagačních a reklamních materiálech Organizátora a to výhradně v souvislosti s touto akcí a dále rovněž v souvislosti s ostatními poskytovanými službami a to po dobu 3 let od ukončení Soutěže.