NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 

Návštěvní rád obchodního centra 

 

 1. Úvodní USTANOVENÍ

 

Vážení návštěvníci, vítáme Vás v obchodním centru Galerie Moritz společnosti Galerie Moritz, a. s. (dále jen OC Galerie Moritz). K dosažení příjemného prostředí a tím i Vaší spokojenosti Vás žádáme, abyste dodržovali právní předpisy ČR a pravidle zde zmíněná.

K zajištění bezpečného klidného prostředí v OC Galerie Moritz a pro chvíle zde strávené napomáhá tento Návštěvní řád a jeho prostřednictvím také bezpečnostní služba.

 

 1. VEDENÍM CENTRA JE ZAKÁZÁNO

 

 1. Jednat v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.

 2. Dožadovat se peněz nebo jiných příspěvků či darů, provádět jakékoli obchodní, organizační či jiné obdobné aktivity bez předchozího písemného souhlasu vedení OC Galerie Moritz.

 3. Rušit veřejný pořádek např. hlasitými a rušivými projevy, používání fyzické síly, veškerých výrazů a gest hanobících rasu, náboženství, projevů s výrazným sexuálním podtextem či jiných projevů, v jejichž důsledku by mohlo dojít k výtržnostem nebo by se mohly dotknout ostatních přítomných osob nebo narušovat klid v OC Galerie Moritz.

 4. Používat hlasité a rušivé projevy, pouštět magnetofonové a podobné přístroje. Rušit nebo jinak obtěžovat ostatní návštěvníky svým oblečením, zápachem atd.

 5. Nepovoleně se shromažďovat v OC Galerie Moritz.

 6. Pořizovat obrazové nebo jiné záznamy bez předchozího písemného souhlasu vedení OC Galerie Moritz.

 7. Vnášet střelné nebo jiné zbraně do veškerých prostor OC Galerie Moritz. Výjimku tvoří příslušníci orgánů činných v trestním řízení, členové ostatních ozbrojených složek státu a osoby ozbrojené s písemným povolení OC Galerie Moritz.

 8. Znehodnocovat, poškozovat, ničit majetek OC Galerie Moritz nebo majetek umístěný v prostorách OC Galerie Moritz, zvláště pak bezpečnostní a protipožární zařízení. Při způsobení škody na zařízení bude na původci vymáhána finanční náhrada za uvedení zařízení do původního stavu.

 9. Vstupovat do prostoru OC Galerie Moritz osobám podnapilým nebo pod vlivem omamných a psychotropních látek, požívání nebo šíření omamných a psychotropních látek.

 10. Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje mimo prostory k tomu vyhrazené.

 11. Odhazovat a odkládat cokoliv mimo odpadkové koše nebo z nich cokoliv vyndávat.

 12. Vstupovat do centra se zvířaty, s výjimkou asistenčních psů handicapovaných občanů.   Netýká se zvířat nesených v náručí.

 13. Vstupovat osobám mladším 10 let bez doprovodu zletilé osoby.

 14. Ležet, spát, sedět na zábradlích, schodech, odpadkových koších a dalších místech OC Galerie Moritz, která nejsou určená k sezení, jiné než běžné umývání se na toaletách.

 15. Běhat, jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžkách nebo kole či jiných prostředcích a taktéž vstupovat s kolem do OC Galerie Moritz. Kolo lze vést společnými prostory přízemí OC Galerie Moritz pouze výjimečně na základě rozhodnutí bezpečnostní služby.

 16. Uvazovat cokoliv včetně zvířat, kol apod. do meziprostorů vchodů i jinde v OC Galerii Moritz.

 17. Vlastník OC Galerie Moritz nebo jeho bezpečnostní služba má právo zakázat přístup komukoliv, kdo poruší tato pravidla Návštěvního řádu.

 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 

 

 

S pozdravem a přáním příjemně strávených chvil v OC Galerie Moritz.

 

 

 

 

V Olomouci, dne 1. 4. 2021 Michaela Juchelková, Centre Manager